แจ้งเลื่อนวันเปิดโกดังจีนอีกครั้งเนี่องจากสถานการณ์ไวรัส ‘โคโรน่า’


แจ้งเลื่อนวันเปิดโกดังจีนอีกครั้ง

เนี่องจากสถานการณ์ไวรัส ‘โคโรน่า’ ที่ระบาดอย่างหนักที่ประเทศจีน ทางรัฐบาลจีนได้สั่งและขอความร่วมมือให้เลื่อนการเปิดทำการไปก่อน
จากวันที่ 10 กพ 2563 เป็น 15 กพ 2563 (ยังไม่แน่นอนว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือไม่)
จึงเรียนมาให้ทราบและหากมีการเปลื่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ